Vad vi gör

Vi vill göra det lätt att göra rätt för dig som driver förändringsarbete!

Vi utvecklar ledare och organisationer i konsten att lyckas med förändring. Vi vet att många tycker att det är bökigt och tar mycket energi att driva förändring. Vi vill lätta på bördan. Därför utgår vi i allt vi gör ifrån frågan -På vilket sätt kommer det här att göra det lättare för den andre att lyckas?

Vi har ett praktiskt förhållningssätt, med fokus på HUR man ska göra, eftersom vi så starkt tror på att förändring är en aktiv handling som åstadkoms genom att vi gör saker. 

 

Vårt erbjudande omfattar bland annat

 • Stöd i strategiskt beslutsfattande innan eller inför en förändring
 • Löpande sparring till förändringsledare och beslutsfattare genom förändringen – från start till mål
 • Anpassade program för Ledarskapsutveckling
 • Konkreta verktyg att använda i det egna förändringsarbetet
 • Utvekling av ledningsfunktioner
 • ChangeMeter -ett beslutsstöd i förändring

Hur vi blev Making Change

Making Change bildades hösten 2019 av Mikal Björkström och Ola Rosenlind utifrån en gemensam ambition att göra det lättare och roligare för ledare med ansvar att driva förändring.

Efter att ha arbetat professionellt med förändringar i arbetslivet i mer än 15 år började vi se mönster. Många, för att inte säga de flesta, som kom till oss hade kört fast i sina förändringsprocesser. Eller vågade inte starta för att man misslyckats tidigare. En rädsla för förändring var vanlig hos de som tidigare försökt. En naiv övertro på förändringens enkelhet hos de som inte prövat. Efter att ha utbildat, coachat, handlett och själv bedrivit en mängd förändringar började ett mönster träda fram. Vissa teman gick igen och igen och igen. Du vet den där känslan av att man sett filmen en gång tidigare.

Det finns oändligt med litteratur i ämnet förändringsledning och förändringsprocesser. På riktigt oändligt mycket. Likaså finns det ett antal dominerande modeller som fått stort gehör inom både akademi och praktik. Vår känsla var ändå att något saknades. Vi ställde oss frågan – varför är det så svårt att lyckas när det finns så bra modeller? Det första som slog oss – och slog oss hårt – var att nästan inga böcker finns som beskriver hur förändringsledaren konkret skall göra i en viss situation. Däremot finns massor av beskrivningar av vad som ska göras eller vad som ska uppnås. Kanske fanns något här att gräva vidare i? 

Vi har grävt, resonerat och utmanat oss själva i att försöka hitta ett sätt att paketera en modell och en verktygslåda som på riktigt kan vara ett konkret stöd i vardagen för ledare. Making Change är vår plattform för att bidra till att så många ledare som möjligt blir framgångsrika i att driva nödvändiga förändringar för sina verksamheter. 

 

Vi tycker att vi är bra på att 

 • Leda och stötta i förändring
 • Utveckla ledarskap och inspirera till konkret handling
 • Göra teorier och kunskap begripliga och överförbara till verkligheten 
 • Få människor att dra åt samma håll
 • Förstå vilka mekanismer som ligger bakom våra beteenden och hur vi påverkar dem
 • Få till bra relationer och starka nätverk
 • Vara positivt nyfikna till nya saker
 • Dra lärdom av våra misstag